#27 Farvel min venn

Farvel min venn (tekst/mel K. Aukland)
Det er som regel de vonde bruddene man hører om. Men noen brudd er mer eller mindre gjensidige og man skilles ad fordi begge vil. Men hva slags forhold har man da i så fall hatt?  

Bildet tatt fra  Vent litt , en grafisk roman signert Jason.

Bildet tatt fra Vent litt, en grafisk roman signert Jason.

Knut Aukland