#26 Da du falt for meg

Da du falt for meg (tekst/mel. K. Aukland)
En vise om alderdom, blikk og anerkjennelse. Når man ser det samme ansiktet hver dag over mange mange år - hva ser man da til sist?

Gammel mann og kvinne  av Gustav Vigeland, 1895.

Gammel mann og kvinne av Gustav Vigeland, 1895.

Knut Aukland