#24 Fugler flyr mens vi er her

24 Fugler flyr mens vi er her (tekst R. Lundvall, mel. K. Aukland)
Mens jeg gikk på videregående ble jeg på et tidspunkt plassert ved siden av Runar i tysktimen. Vi utviklet på tidspunkt en tradisjon hvor vi i løpet av tysktimene komponerte små dikt eller rim som vi sendte frem og tilbake. På et tidspunkt skrev vi annethvert vers, på rim, frem og tilbake over flere uker til et nokså omfattende dikt. Men av alle disse skribleriene er det kun et som jeg har funnet i etterhånd, nemlig Fugler flyr mens vi er her som jeg i ettertid laget en liten melodi til. Flere år senere ble vi begge interessert i viser å begynte å skrive våre egne.         

Knut Aukland