#1 Langsomt ble landet vårt eget

Bør vi avskaffe 17. mai? Jeg bruker Nordahl Grieg, Sverre Steen og Frank Aarebrot til å svare nei. 


Langsomt ble landet vårt eget (tekst av Nordahl Grieg, mel. K. Aukland).
I 1967 spilte NRK en forelesningsrekke av historieprofessor Sverre Steen om Norges historie som ble meget populær. Tittelen på forelesningene og bokutgivelsen ble hentet fra Nordahl Griegs dikt Langsomt ble landet vårt eget (1940). I 2014 sendte Frank Aarebrots et lite nikk mot Sverre Steen under sitt 200minutters lange foredrag om Norge 1814-2014 og avsluttet det hele med et vers fra Nordahl Griegs dikt. Sånn fikk jeg ideen til denne låta. Diktet har flere vers og jeg har bare brukt tre av dem i denne versjonen. 

Mange ser på nasjonalisme som noe simpelt og sneversynt. At alle former for nasjonal stolthet er som et første steg mot fascisme. Selv om jeg skjønner den tankegangen tror jeg også det er et poeng at man ikke overlater det potensialet som ligger i nasjonale symboler til de som ser bakover, ønsker å stenge ute og forherliger rå styrke. Som Grieg skriver, kan en nasjonalfølelse kan også handle om botanikk og "en svakhet for liv som gror". Ideen om hva et land er, hva Norge står for, er ikke gitt, og vender vi oss vekk i avsky mister vi også mulighet til å være med i drakampen om å sette ord og symboler på hva og hvem vi er. 

 
 
Knut Aukland