#5 Mea maxima culpa

På tide å gjen/oppdage Jens Bjørneboe? 

Mea maxima culpa ( tekst J. Bjørneboe, mel. K. Aukland)

"Jeg vet ikke hvor jeg hørte det sist: 'Hvem er et menneske og ikke skyldbevisst'?" Slik begynner Jens Bjørneboe sitt dikt om all djevelskap folk har påført andre folk. Man trenger ikke se for langt før man ser at "av jorden har vi gjort et slakterhus". Tittelen -Mea maxima culpa (Min værste feil) - kommer fra en latinfrase som brukes i katolsk kirke for å erkjenne skyld.

***

Finnes det noen i dag som fungerer som velferdsstatens dårlige samvittighet, slik Jens Bjørneboe gjorde?

Det er overraskende forfriskende å høre Jens Bjørneboe i gamle NRK-opptak fra 70tallet. Temaene spenner vidt: alkohol, grusomheter under andre verdenskrig, hvor dårlig skolen og rettssystemet er i Norge, samfunnsklasser og diksriminering, Semmelweis, vitenskap og tro, selvmord, fordelen med norsk som litterært språk, hvite menneskers elendige vandel i verden fra kolonitiden til i dag, samfunnets avvikere, det Norske landssvikoppgjøret, autoritet, religion og maktmisbruk, seksualmoral og pornografi, og hans foretrukne politiske ståsted: kombinasjonen sosialisme og frihet, eller "frihetlig sosialisme".          

Knut Aukland