#3 Sigurds datter

Om en ung kvinnes møte med seksuell vold og et urettferdig rettssystem

Trykk på bildet for å se kortfilmen "Consent is everything"

Trykk på bildet for å se kortfilmen "Consent is everything"

Sigurds datter (tekst K. Aukland etter tekst og mel. av B. Dylan, 'Seven Curses'). 
Seksuell vold mot kvinner er et stort problem i Norge. En studie (2014) fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at 9,4% av norske kvinner opplever voldtekt i løpet av sitt liv. 9,4%. Det er nesten 1 av 10. Omlag en tredjedel av de 2435 kvinnene i undersøkelsen hadde aldri fortalt om voldtekten til noen andre  (1). 

I Sigurds datter møter vi en modig kvinne som kaster seg på hesten med de midler hun har for å redde sin far fra å bli hengt. I retten møter hun en dommer som utnytter situasjonen og lover frifinnelse mot at han for ligge med henne. I Dylan sin versjon, ender historien med at sangeren kaster syv forbannelser på dommeren: 

These be seven curses on a judge so cruel:
That one doctor will not save him
That two healers will not heal him
That three eyes will not see him

That four ears will not hear him
That five walls will not hide him
That six diggers will not bury him
And that seven deaths shall never kill him

Jeg har tatt utgangspunkt i Dylans versjons som bare er en av mange. Faktisk går visa tilbake mange århundrer under flere titler som "The Maid Freed from the Gallows", "The Gallows Tree" og "The Gallis Pole". 

I den mest vanlige formen før Dylands versjon er det en ung, ugift jente eller mann som er blitt dømt til døden. Den tiltalte trygler bøddelen til å vente i håp om at et familiemedlem eller en elsker skal komme å kjøpe dem fri: "Har du kommet for å kjøpe meg fri eller se meg henge?" Den legendariske svarte visesangeren Leadbelly spilte låta som The Gallows Pole

Dylans lager sin egen vri på historien hvor det er jenta som skal befri faren sin, og hvor det er dommeren som forbannes og ikke de venner og familie som har kommet for å se. 

Jeg fikk hjelp fra min fetter Stian A. Rafto i Bergen med dette opptaket, og du kan høre Stian har lagt til både lette og dronende keyboard-toner i bakgrunnen. 

Bildet har jeg tatt fra opplysningsfilmen 'Consent i everything' laget på oppdrag av britisk politi som forklarer sammenhengen mellom voldtekt og samtykke. Fikk ideen om å bruke det bildet fra Henriette Klougart Jevnesveen.

(1) Studien er fra 2013 om omfattet 2435 kvinner og 2092 menn og ligger her. 

Knut Aukland