#12 Bomsens nattasang

Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere – hva ser du når du passerer en rumener sittende på gata?

Florentina Corina Stamate (21) fra byen Moldova i Romania.

Florentina Corina Stamate (21) fra byen Moldova i Romania.

Bomsens nattasang (mel./tekst Woody Guthrie, norsk tekst K. Aukland)
Hadde det ikke vært for Woody Guthrie ville jeg nok ikke startet 100viser. Som du kan lese under "Om prosjektet" er det flere grunner til det. Denne uken har jeg oversatt hans Hobo's Lullaby til norsk.

Du kan bli kjent med ham via BBC-dokumentaren Woody Guthrie (1t.7min) og høre hans Hobo's Lullaby på youtube.

***

Hva er myte og hva er sant når det gjelder sigøynere, eller mer presist, de ulike rumenske tiggerne i Oslo? Fra en artikkel i Dagsavisen kan vi vurdere 5 typiske påstander om dem. 

1: Pengene kommer ikke fram til de som virkelig trenger det, men går til bakmenn.
Feil. Det er ingen indikasjoner på at bakmenn utenfor familien organiserer disse turene og tar en andel av inntektene. Forskerne sier de finner mange tilfeller av utpressing og tyveri innad i gruppen av hjemløse migranter. Det hender for eksempel at erfarne migranter prøver å presse penger ut av nyankomne, men dette er noe annet enn bakmenn.

2: Romfolket vil ikke ha jobb, men foretrekker å tigge.
Feil. Det er få bevis for at tigging er en foretrukket overlevelsesstrategi. De fleste av de som drar til Skandinavia ser på seg selv som arbeidsinnvandrere; de ville ha foretrukket å ha en jobb.

3: Tigging er bare et dekke for kriminelle aktiviteter.
Noe uavklart men antakelig vanligvis feil. Hva som er fakta her er det vanskelig å avsløre gjennom spørreundersøkelser. Forskning har i noen grad kastet lys over kriminelle aktiviteter. Det er undergrupper som engasjerer seg i vinningskriminalitet, slik som butikktyveri og lommetyveri eller salg av reseptbelagt medisin smuglet fra Romania eller stjålet kobber. Det er flere indikasjoner på at slik kriminalitet er mest utbredt i København og minst i Stockholm.

4: Tiggere og gatearbeidere tjener knapt noen penger mens de er i Skandinavia.
Feil. Ikke alle sender penger hjem, men noen gjør det. Pengene er sårt tiltrengt og blir for det meste brukt på nødvendigheter som mat, klær, helse og skoleutgifter. En stor andel av pengene brukes også til å finansiere selve reisen og betale ned gjeld. De som klarer å legge opp noen penger, bruker dem gjerne til å reparere bolig.

5: Rumenske tiggere er ikke fattige i virkeligheten, men bruker pengene de opparbeider i Skandinavia på palasser i Romania.
Feil. De er ekstremt fattige om vi ser på sosioøkonomiske ressurser. De er marginalisert i forhold til arbeidsmarkedene hjemme og resten av Europa. Eksistensen av slike palasser bygget av en liten sigøyner-elite i Romania kan ha vært med på å bygge opp under denne myten. 

***

Så hva vet vi om Rumenske tiggere i Norge? Jeg har funnet to gode forskningsrapporter:

NOVA 2012: Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere? Myter og realiteter om utenlandske tiggere i Oslo 

FAFO 2015: When poverty meets affluence: Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals

De forteller oss at det finnes ulike grupper av tiggerne fra Romania som har kommet til Norge og Skandinavia: De som kaller seg rom har romanés som morsmål, men mange tilhører også andre sigøynergrupper og noen er etniske rumenere med rumensk som morsmål.

Tigging er den mest synlige aktiviteten, men inngår bare som en del av et større repertoar. "Gatearbeid" er mer dekkende for hva den gjengse rumenske gatearbeider gjør – de fleste samler også flaske, klær og andre gjenstander. Noen spiller musikk. 

Hvordan ser deres budsjett ut i Norge? I forbindelse med NOVAs rapport kan vi sitere følgende fra forskning.no:

-Typisk månedsinntekt etter utgifter er cirka 2700kr i måneden.
-Tiggere tjener gjennomsnittlig 20-40 kr timen.
-Fem personer kan sammen tjene 1500 kroner per dag. Trekker man fra 500 til overnatting pluss 200 til mat, sitter de igjen med 800 per dag til sammen, som etter tre måneder kan bli til rundt 60 000. Fratrukket 1000 kroner til reise tur/retur og noen tusen til andre utgifter, kan de sende minst 45 000 hjem til Romania. Det betyr cirka 2700 kroner per personper måned.

Hva så med den norske stats holdning vis-a-vis tigging og disse rumenske immigrantene? Lovgivningen har endret seg mye over tid og akkurat nå er vi i en endringsfase.

Grov tidslinje over den Norske stats forhold til tigging
1990 - Løsgjengerloven vedtas - inkluderer forbud mot å tigge.

1995- Tiggeforbud nesten opphevet - en rekke paragrafer blir i årenes løp opphevet og i endel tilfeller erstattet av annen lovgivning.

2006 - SV med underskrift fra statsråd Dørum fra Venstre avskaffer "løsgjengerloven".

2006 - Oslo bystyre Oslo bystyre vedtar den 6. juni å forby tigging lokalt, men Justisdepartementet slår det ned som lovstridig.

2012 - Høyre ønsker å gjeninnføre forbud mot tigging.

2014 - Forbud for tigging innføres i Norge. Politiloven åpner for at den enkelte kommune kan innføre lokalt forbud mot tigging. 

2015 - Nesten tilbake til 1900! I 2014 inngår Solbergregjeringen en avtale med Senterpartiet om å danne et flertall for tiggeforbud. Senterpartiet trekker seg fra avtalen 10 dager før fristen i februar 2015.

Lokalt i Oslo
2013: Arbeiderpartiet foreslår forbud for tigging innenfor Ring 2 (samt på all kollektivtransport, ved kjøpesentre og ved boliger). Høyre sier nei.

2016: Høyre foreslår tiggeforbud i hele Oslo. Arbeiderpartiet kommer til å si nei. 

Knut Aukland