#53 Studiestart på MF

Studiestart på MF (tekst/mel. K. Aukland) 
Høsten er kommet og nye studenter gjør seg klar til å begynne på Det teologiske menighetsfakultetet - ofte bare kjent som MF. Ukas vise skrev jeg for dem tilbake i 2008. Selv studerte jeg religionshistorie på tredje året og hadde allerede blitt sosialisert inn i fagets akademisk identitet som til dels handler om, eller i alle fall har handlet om, å holde teologien unna. "De studerer gud, mens vi studerer dem" - ble jeg fortalt den gangen. 

Mange av oss som ikke tror på noen gud tenker noen ganger at de som gjør det må være litt treige. Og nettopp det var utgangspunktet for denne sangen. Mye av religionsstudiene på MF i dag er nok ikke så forskjellig fra de på Blindern som vi en gang trodde. Og dessuten finnes det ikke-troende både blant de som jobber og studerer der.    

Knut Aukland