#46 Jeg ser det likevel ikke

Jeg ser det likevel ikke (tekst/mel. K. Aukland)
Om den urettmessige fortvilelsen de privilegerte noen ganger kjenner på.

John Berger i monolog fra den fantastiske tv-serien   Ways of Seeing .

John Berger i monolog fra den fantastiske tv-serien Ways of Seeing.

Knut Aukland