#38 Hattifnattenes nattasang

Hattifnattenes nattasang (tekst/mel. K. Aukland)
Det er ikke så alt for mye vi vet om dem. På svensk Wikipdia kan vi likevel lese følgende:

Över Hattifnattarna verkar det vila någon typ av förbannelse. De befinner sig ständigt på resa i sina båtar, blickande hålögt mot fjärran i hopp om att deras mål skall manifestera sig, så att färden äntligen tar slut, något som tyvärr aldrig inträffar. Under färden talar de aldrig med varandra; det är över huvud taget tveksamt om de besitter denna förmåga till kommunikation, eftersom de synes vara telepatiska. De saknar förmodligen också samtalsämnen.

Knut Aukland