#33 Moen kjærlighet

Moen kjærlighet (tekst/mel. K. Aukland)
En sang om tettstedskjærlighet. Moen er et vanlig norsk steds- og etternavn. Ifølge Wikipedia kommer navnet av substantivet mo – et flatt område, eller slette, gjerne en tørr og sandet slette. 

Knut Aukland