#5 Mea maxima culpa

Jeg vet ikke hvor jeg hørte det sist

hvem er et menneske og ikke skyldbevisst?

hvem er et menneske som ikke vet

at han bør frykte rettferdighet

 

Du spør meg om skyld, det er et grusomt ord

enhver er skyld i alt som skjer på denne jord

i blygsel skal du snu ditt ansikt bort

hva en har syndet har vi alle gjort

 

Jeg vet ikke hvor jeg hørte det sist

hvem er et menneske og ikke skyldbevisst?

hvem er et menneske som ikke vet

at han bør frykte rettferdighet

det er min sum av alt hva jeg har sett

jeg håper gud lar nåde gå for rett

Jeg håper gud vil si:

"Rettferdigheten barn, den glemmer vi"

 

Man handler blindt man er i beste tro

mens man er rød til albuen av blod

alt står som onde bilder fra en rus

av jorden har vi gjort et slakterhus

 

ref.

 

Knut Aukland