#19 Tvilen ved min side

Finnes et enkelt skille, mellom livsløgn og det som er sant?
For å finne lykken, må å slå seg til ro med det man har

Men så kommer tvilen
den går visst aldri helt vekk 
som en trofast venn står den der
ved min side

Nok en gang et skille, den siste av tusner av valg,
historier om det vi valgte, som trøster oss og sier det var rett

Men så kommer tvilen
den blir jeg aldri helt kvitt
som en trofast venn står den der
ved min side

Legg deg opp en livsløp, sikt deg inn mot det du vil bli
Tenk på alt som ble gitt deg, tenk så heldig du har vært

Men så kommer tvilen
den går visst aldri helt vekk
som en trofast venn står den der
ved din side

Knut Aukland