#86 En gang var vi frø

En gang var vi frø (tekst/mel. K. Aukland)
Slik, venner, farer livet med
all verdens løvetenner.
Først blir de ild, så blir de sne,
og siden gamle menner.

I. Hagrup

en gang frø.jpg
Knut Aukland