#61 Mot morgendagen

Mot morgendagen (tekst/mel. K. Aukland)
En sang for alle dem som har båret frem et liv i sin egen mage, og mitt forsøk på å kjenne litt av hva det innebærer. 

mot morgendagen.jpg
Knut Aukland