#76 Mellombarn

Mellombarn (tekst/mel. K. Aukland)
Opptaket er gjort en 10år tilbake mens jeg bodde i Tyskland og hadde lest om et skjema fra 50tallet hvor man forsøkte å knytte personegenskaper til søskenrekkefølgen. Ideen lever videre som man kan se av bildet under. Selv er jeg et mellombarn og nokså konfliktsky. Mellombarn er en av de første visene jeg skrev.

Tanken om "the middle child" lever videre i beste velgående.

Tanken om "the middle child" lever videre i beste velgående.

Knut Aukland