#75 Nå tynnes det i rekkene

Nå tynnes det i rekkene
Når man blir gammel, virkelig gammel, så begynner folk rundt å falle av. De dør ganske enkelt, en etter en, og snart er det ingen fler igjen i den gamle klubben. Man trenger mer og mer hjelp, men forsøker samtidig å holde på det man har av selvstendighet. Man bor alene. Eller kanskje på instutisjon. Ikke sjeldent i ensomhet. 

En åpenbar svakhet i Norsk kultur er de asosiale tendensene som særlig rammer de gamle. 

Gamle.jpg
Knut Aukland